Ihmisoikeudet

Euroopan neuvoston ministerikomitea kuuli raportin Jehovan todistajien tilanteesta Venäjällä

Ranska

Strasbourgissa (Ranska) 5. huhtikuuta 2017 pidetyssä ministerikomitean (Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten täytäntöönpanoa valvova elin) 1283. kokouksessa otettiin esiin kysymys Jehovan todistajien vainosta Venäjällä oikeusministeriön Venäjän federaation korkeimmalle oikeudelle nostaman kanteen valossa. Euroopan unionin valtuuskunta antoi julkilausuman.

Euroopan unioni kehotti Venäjän viranomaisia varmistamaan, että Jehovan todistajat voivat rauhanomaisesti nauttia ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaudesta sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta ilman lisähäiriöitä, kuten Venäjän federaation perustuslaissa taataan. Venäjän viranomaisten on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, myös Euroopan ihmisoikeussopimusta, sekä kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja.

Strasbourgissa 5.4.2017. Yksilöllinen tunnus: 170407_38
Ministerikomitean 1283. istunto

Euroopan unionin julkilausuma Jehovan todistajien vainosta Venäjällä

Venäjän federaation oikeusministeriön 15. maaliskuuta korkeimmalle oikeudelle jättämä hakemus on viimeisin kova toimi Jehovan todistajia vastaan ja lisää entisestään heidän oikeuksiensa loukkaamista ja syytteeseenpanoa, joiden kohteeksi he joutuvat Venäjällä, mikä on vastoin uskonnon- ja vakaumuksenvapautta koskevia kansainvälisiä normeja.

Tämä päätös voi johtaa hallintokeskuksen ja kaikkien Jehovan todistajien paikallisten edustustojen lakkauttamiseen Venäjällä ja niiden omaisuuden takavarikointiin. Sillä välin ministeriö leimasi hallintokeskuksen "ekstremistiseksi" ja kielsi kaikki Jehovan todistajien oikeushenkilöt koko maassa. Tämä on erittäin kielteinen kehityssuunta, joka voi johtaa rikosoikeudenkäyntiin Jehovan todistajia vastaan pelkästään siksi, että he harjoittavat uskontoaan.

Euroopan unioni jakaa YK:n ihmisoikeuskomitean huolen useista raporteista, joiden mukaan Venäjän federaatiossa käytetään yhä enemmän liittovaltion lakia ääriliikkeiden toiminnan torjumisesta muun muassa Jehovan todistajiin kohdistuvan uskonnonvapauden rajoittamiseen.

Venäjän viranomaisten olisi varmistettava, että Jehovan todistajilla on rauhanomaisesti ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ilman lisähäiriöitä, kuten Venäjän federaation perustuslaissa taataan. Venäjän viranomaisten on noudatettava kansainvälisiä sopimuksia, muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimusta, sekä kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja.

Euroopan unioni edistää edelleen uskonnon- ja vakaumuksenvapautta oikeutena, jota kaikki voivat harjoittaa kaikkialla ja joka perustuu tasa-arvon, syrjimättömyyden ja yleismaailmallisuuden periaatteisiin. Ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaan uskonnon- tai vakaumuksenvapauden harjoittaminen yhdessä muiden kanssa sisältää (mutta ei rajoitu): oikeushenkilöllisyyden ja puuttumattomuuden sisäisiin asioihin, mukaan lukien oikeus perustaa ja ylläpitää esteettömiä palvonta- tai kokoontumispaikkoja, vapaus valita ja kouluttaa johtajia sekä oikeus osallistua sosiaaliseen, kulttuuri-, koulutus- ja hyväntekeväisyystoiminta.