Kuva: Oleg Mikhaylov / Shutterstock.com

Ihmisoikeudet

Euroopan tuomioistuin tarkastelee uudelleen päätöstä kieltää Jehovan todistajien järjestöt Venäjällä ensisijaisena asiana

Ranska

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin otti 1. joulukuuta 2017 Jehovan todistajien valituksen tutkittavaksi, päätti käsitellä sitä ensisijaisena asiana ja määräsi Venäjän federaation toimittamaan selityksensä 23. maaliskuuta 2018 mennessä. Venäjän federaatiota pyydettiin ilmoittamaan kantansa sovintosopimuksen tekemiseen tässä tapauksessa ja esittämään mahdolliset ehdotukset.

Kantelun otsikko on "Jehovan todistajien hallinnollinen keskus Venäjällä ja Kalin vastaan Venäjän federaatio" (nro 1018817). Se lähetettiin Euroopan tuomioistuimelle liittyen Venäjän korkeimman oikeuden 20. huhtikuuta 2017 tekemään päätökseen lakkauttaa kaikki 396 Jehovan todistajien järjestöä Venäjällä ja kieltää niiden toiminta ääriliikkeiden vastaisen lainsäädännön mukaisilla perusteilla.

Venäjän valtion edustajien on selitettävä kirjallisesti kansainväliselle tuomioistuimelle: rikottiinko Euroopan yleissopimuksen 11 artiklaa, jossa taataan oikeus rauhanomaiseen kokoontumisvapauteen ja yhdistymisvapauteen muiden kanssa? Onko rikottu 9 artiklaa, jossa taataan ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, vapaus vaihtaa uskontoa tai vakaumusta ja vapaus tunnustaa uskontoa tai vakaumusta joko yksin tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yksityisesti jumalanpalveluksissa, opetuksessa tai uskonnon harjoittamisessa? Rikottiinko 14 artiklaa, jossa kielletään syrjintä ja taataan yhtäläiset oikeudet kaikille heidän uskonnollisesta vakaumuksestaan tai muista ominaisuuksistaan riippumatta? Erikseen esitettiin kysymys siitä, onko Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 1 artiklaa rikottu, sillä siinä taataan jokaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle oikeus omaisuutensa kunnioittamiseen, mikä merkitsee sitä, että keneltäkään ei saa riistää hänen omaisuuttaan muutoin kuin yleisen edun vuoksi ja laissa ja kansainvälisen oikeuden yleisissä periaatteissa säädetyin edellytyksin?

On tunnettua, että päätös lakkauttaa ja kieltää kaikki Jehovan todistajien järjestöt Venäjällä merkitsi lukuisia uskovien oikeuksien loukkauksia sekä viranomaisten että yhteiskunnan aggressiivisen osan taholta. Yksittäisten uskovien osalta toteutetaan operatiivisia etsintätoimenpiteitä, rikosasioita aloitetaan. Jehovan todistajat väittävät, että heitä vastaan tehty päätös on lainvastainen.