Oikeudelliset voitot

Ensimmäinen kansainvälinen päätös Venäjän Jehovan todistajien pidätyksiä koskevista valituksista

Ivanovon alue,   Sveitsi

YK:n mielivaltaista vangitsemista käsittelevä työryhmä tuomitsi jyrkästi Jehovan todistajien pidätykset ja vaati Venäjää vapauttamaan uskovat välittömästi. 29. toukokuuta 2019 saatiin asiakirja Dmitri Mikhailovin valituksen käsittelyn jälkeen Shuyasta (Ivanovon alue). Hänen pidätyksensä tunnustettiin uskonnollisen syrjinnän ilmentymäksi. Asiakirjassa korostetaan, että havainnot "koskevat kaikkia muita henkilöitä samanlaisissa olosuhteissa kuin Mihailov on" (kohta 77).

Venäjän Jehovan todistajat valittivat pidätyksistä kolmelle eri kansainväliselle viranomaiselle: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, YK:n ihmisoikeuskomitealle ja YK:n mielivaltaista vangitsemista käsittelevälle työryhmälle. Dmitri Mihailovia koskeva asiakirja oli kansainvälisen tuomioistuimen ensimmäinen päätös. Päätös tehtiin 26. huhtikuuta 2019 mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän 84. istunnossa.

Otteita Mihailovin valitusta koskevasta päätöslauselmasta. "Työryhmälle on selvää, että Mihailov ei tehnyt muuta kuin käytti yleissopimuksen 18 artiklan mukaista oikeuttaan uskonnonvapauteen ja viranomaiset pidättivät hänet sen vuoksi. Työryhmä katsoo näin ollen, että Mihailovin vangitseminen kuuluu luokkaan II. Työryhmä siirtää asian uskonnonvapautta käsittelevälle erityisraportoijalle jatkotoimia varten" (kohta 53). "Mihailov on yksi kasvavasta joukosta Jehovan todistajia Venäjällä, jotka on pidätetty ja vangittu ja joita on syytetty rikollisesta toiminnasta sillä perusteella, että he vain käyttivät oikeuttaan uskonnonvapauteen" (kohta 76). "Kaikissa tämän tapauksen olosuhteissa asianmukainen korjaustoimenpide olisi hylätä Mihailovia vastaan nostettu kanne ja antaa hänelle oikeus saada korvausta ja muita vahingonkorvauksia kansainvälisen oikeuden mukaisesti" (kohta 80). "Työryhmä kehottaa hallitusta varmistamaan Dmitri Mihailovin mielivaltaisen vapaudenriiston olosuhteiden täydellisen ja riippumattoman tutkinnan ja ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin niitä vastaan, jotka ovat vastuussa hänen oikeuksiensa loukkaamisesta" (kohta 81).

Dmitri Mikhalovin rikosoikeudellisen syytteeseenpanon olosuhteet. Dmitri Mihailov ja hänen vaimonsa Jelena saivat tietää, että useiden kuukausien ajan vuoden 2017 lopusta lähtien heidän puhelimiaan salakuunneltiin ja heidän elämästään tehtiin salainen videotallennus, jotta heidän yhteiset rukouksensa ja Raamatun lukeminen tallennettiin. Venäjän federaation Ivanovon alueen tutkintakomitea avasi 19. huhtikuuta 2018 rikosasian häntä vastaan, heidän talossaan tehtiin etsintä, Dmitry pidätettiin ja lähetettiin tutkintavankeuteen kuudeksi kuukaudeksi. Myöhemmin myös hänen vaimoaan syytettiin. Tutkinta perustuu korkeimman oikeuden päätökseen lakkauttaa ja kieltää kaikkien Jehovan todistajien järjestöjen toiminta Venäjällä. Häntä syytetään tuomioistuimen kieltämän organisaation toiminnan rahoittamisesta ja osallistumisesta, vaikka korkein oikeus ei poistanut oikeutta harjoittaa uskontoa.

Mikä on mielivaltaista vangitsemista käsittelevä työryhmä? Kyseessä on YK:n alainen rakenne, jonka tarkoituksena on tutkia pidätystapauksia, jotka eivät ole ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa kansainvälisissä asiakirjoissa asetettujen kansainvälisten normien mukaisia. Työryhmällä on oikeus saada tietoja viranomaisilta ja kansalaisjärjestöiltä sekä tavata pidätettyjä ja heidän perheitään tosiseikkojen selvittämiseksi. Työryhmä toimittaa päätelmänsä ja suosituksensa hallituksille sekä YK:n ihmisoikeusneuvostolle. Vaikka työryhmän päätökset eivät sido valtioita, ne voivat osaltaan pehmentää viranomaisten asemaa laajan kansainvälisen julkisuuden edessä.

Aiemmin työryhmän signaaleja kuultiin Kazakstanissa ja Etelä-Koreassa. Tammikuussa 2017 60-vuotias Teymur Akhmedov pidätettiin ja vangittiin Kazakstanissa . Hän sai viiden vuoden tuomion vain siitä, että hän kertoi uskonkäsityksistään muille. Kun kotimaiset korjaustoimenpiteet on käytetty loppuun, Akhmedov teki valituksen mielivaltaista vangitsemista käsittelevälle YK: n työryhmälle. YK tuomitsi Kazakstanin viranomaisten toimet ja vaati uskovan vapauttamista. Huhtikuussa 2018 Kazakstanin presidentti armahti Teymur Akhmedovin. Etelä-Koreassa nuoria Jehovan todistajia lähetettiin vankilaan, koska he kieltäytyivät palvelemasta asevoimissa. Elokuussa 2018 työryhmä vaati mielipidevankien välitöntä vapauttamista ja rikosrekisteritietojen poistamista. Vuoteen 2019 mennessä kaikki Jehovan todistajat oli vapautettu.

Järjestön sääntöjen mukaan Venäjän hallitukselle ilmoitettiin päätöksestä jo ennen kuin hakija sai siitä tiedon. Venäjän hallituksella on 6 kuukautta aikaa vastata, onko Mihailovia vastaan nostettu kanne hylätty, onko hänelle myönnetty korvausta, onko oikeuksien loukkaajia vastaan tehty tutkimus ja millä tuloksella, onko oikeuksien loukkaamiseen liittyviä lainsäädäntömuutoksia hyväksytty. Työryhmä pidättää itsellään oikeuden oman tapauksensa jatkotoimiin.

Siirry sisältöön

Mikhaylovien ja muiden tapaus Shuyassa

Tapauksen historia
Salakuuntelu, provokaattorin, piilotetun videokuvauksen käyttöönotto uskovien kodeissa - tästä alkoi Jehovan todistajien vaino Shuyan kaupungissa keväällä 2017. Vuotta myöhemmin tutkintakomitea avasi rikosasian kolmen ääriliikkeen artikkelin nojalla rauhanomaista uskovaa Dmitri Mihailovia vastaan. Huhti- ja kesäkuussa 2018 Jehovan todistajien koteihin tehtiin kotietsintä: uskovia kohdeltiin töykeästi, painostettiin ja jopa 10-vuotiasta tyttöä kuulusteltiin. Hakujen jälkeen asiassa esiintyi uusia vastaajia: Elena Mikhailova, Svetlana Ryzhkova, Svetlana Shishina ja Aleksei Arkhipov. Dmitry vietti 6 kuukautta tutkintavankeudessa. Syyskuussa 2019 tutkija luovutti tapauksen syyttäjälle, mutta vuotta myöhemmin hän palautti sen lisätutkimuksia varten. Rikosasia meni oikeuteen heinäkuussa 2021, mutta tuomari palautti sen syyttäjälle tarkistettavaksi. Asian uudelleenkäsittely samassa tuomioistuimessa alkoi toukokuussa 2022.
Aikajana

Tapauksessa syytettyinä

Yhteenveto tapauksesta

Alue:
Ivanovon alue
Paikkakunta:
Shuya
Epäillään:
Tutkinnan mukaan hän osallistui uskonnollisiin tilaisuuksiin, joiden tulkitaan osallistuvan "äärijärjestön toimintaan" ja rahoittavan sitä (viitaten Venäjän korkeimman oikeuden päätökseen kaikkien 396 rekisteröidyn Jehovan todistajien järjestön lakkauttamisesta)
Tapausnumero:
11802240009000024
Tutkinnan aloitus:
19. huhtikuuta 2018
Käsittelyn vaihe:
Tuomio tuli voimaan
Tutkijataho:
Venäjän federaation tutkintakomitean tutkintaosasto Ivanovon alueella
Venäjän rikoslain artikla:
282.2 (2), 282.3 (1), 282.2 (1)
Tuomioistuimen tapausnumero:
1-1/2024 (1-2/2023; 1-138/2022)
Tuomioistuin:
Шуйский городской суд Ивановской области
Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomari:
Антон Мокин
Tapauksen historia