Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden rakennus, jossa istunnot pidettiin

Ulkopuolisten mielipiteet

Ruotsi ja Norja tunnustavat Jehovan todistajat uskonnoksi, joka edistää yhteiskuntaa

Ruotsi,   Norja

Ruotsin kulttuuriministeriö totesi 24. marraskuuta 2019, että Jehovan todistajat "auttoivat ylläpitämään ja vahvistamaan yhteiskunnan perustana olevia perusarvoja". Sen avulla ne voivat saada valtion rahoitusta uskonnollisille yhteisöille. Sama tapahtui Norjassa kuukautta myöhemmin.

Vuonna 2007 Ruotsin viranomaiset päättivät mielivaltaisesti poistaa Jehovan todistajat tällaisten järjestöjen luettelosta, koska he eivät äänestä vaaleissa. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi päätöksen lainvastaiseksi kolmeen otteeseen. Lopuksi kulttuuriministeriö vahvisti 24. lokakuuta 2019, että Jehovan todistajat täyttävät kaikki vaatimukset uskonnollisille järjestöille, jotka saavat valtionavustusta yleishyödylliseen toimintaan uskonnollisten yhteisöjen tukemisesta annetun Ruotsin lain nojalla.

Samanlainen tapahtui Norjassa, jossa valtio myönsi säännöllisesti avustuksia kaikille uskonnollisille järjestöille, mutta kielsi sen Jehovan todistajilta heidän poliittisen puolueettomuutensa vuoksi. Oslon läänin kuvernööri Valgerd Svarstad Hoagland antoi kuitenkin 18. marraskuuta 2019 lausunnon, kun Ruotsin, Italian ja Saksan viranomaiset olivat tutkineet tilannetta ja tehneet päätöksiä vastaavasta asiasta: "Äänestäminen vaaleissa on Norjan kansalaisten perusoikeus, mutta ei velvollisuus. Tästä oikeudesta pidättäytyminen näyttää kuuluvan Jehovan todistajien uskonkäsityksiin." Uskovilla on oikeus saada valtionavustuksia Norjan uskonnollisia yhteisöjä koskevan lain mukaisesti.

Euroopassa, Venäjällä ja muualla maailmassa Jehovan todistajat pyrkivät noudattamaan Jeesuksen Kristuksen "kultaista sääntöä": "Kaikessa, mitä haluatte ihmisten tekevän teille, tehkää tekin heille" (Matt. 7:12).