Oikeudelliset voitot

Tuomioistuimet eivät totea Jehovan todistajien toiminnassa rikkoneen lähetystyötä koskevaa lakia

Kaliningradin alue

15. marraskuuta 2016 viimeinen 4 hallinnollisesta tapauksesta paikallisia Jehovan todistajia vastaan, joita poliisi syytti lähetystyön järjestyksen rikkomisesta, lopetettiin Kaliningradissa hallinnollisen rikkomuksen puuttumisen vuoksi. Kaksi rauhantuomaria ja Kaliningradin piirioikeus käsittelivät tapauksia 14. lokakuuta, 9., 11. ja 15. marraskuuta 2016. Nämä ovat ensimmäiset Jehovan todistajia vastaan nostetut kanteet, jotka on pantu vireille Venäjällä uuden lähetystyölain nojalla.

Tuomioistuimet totesivat, että laki "omantunnonvapaudesta" ei sisällä kieltoa levittää henkilökohtaisia uskonnollisia kokemuksia ja kommunikoida uskonnollisista aiheista. Niiden uskovien toiminta, jotka vain halusivat käyttää oikeuttaan levittää uskonnollisia näkemyksiään, ei sisällä laissa säädettyjä merkkejä lähetystyöstä, eikä heitä siksi voida pitää lähetyssaarnaajina.